Utrudnienia na drogach powiatowych – archiwum

Zamknięcie drogi powiatowej w m. Barchów

Na drodze powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów Wykonawca robót przystępuje do układania ostatniej warstwy konstrukcji jezdni. W związku z powyższym konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka drogi na którym będzie układana warstwa ścieralna

Czytaj więcej ...

Zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zieleniec

W związku z koniecznością natychmiastowego przeprowadzenia robót naprawczych na linii kolejowej E-75 Warszawa – Białystok w dniach od 16-28 sierpnia br. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek –

Czytaj więcej ...

Zamknięcie ul. Żeromskiego w Węgrowie!

W związku z trwającą przebudową drogi powiatowej nr 4224W ul. Żeromskiego w Węgrowie realizowaną w ramach zadania pn. “Przebudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną, etap II” od dnia 30.06.2021 r. do odwołania

Czytaj więcej ...

Zamknięcie odcinka ul. Polnej w Węgrowie

Na ulicy Polnej do robót drogowych przystąpił drugi wykonawca  przebudowy ulic Polnej i Żeromskiego w Węgrowie realizujący prace w ramach zadania pn. “Przebudowa ulicy Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną, etap II”. Roboty wymagają całkowitego

Czytaj więcej ...
Accessibility