Aktualności

Zamknięcie DP4239W!

Stan na dzień 14.05.2024 r. W dniu 15.05.2024 r. zostanie otwarty odcinek drogi powiatowej DP4239W Wola Korytnicka – Korytnica Od dnia 20.05.2024 zamknięta zostanie droga powiatowa nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica na odcinku

Czytaj więcej ...

Zamknięcie DP4229W Węgrów – Ruchna!

Od dnia 14.03.2024 r. zamknięta zostanie droga powiatowa nr 4229W Węgrów – Ruchna – (granica powiatu) Rozbity Kamień na odcinku Węgrów – Ruchna. Zamknięcie związane jest przebudową drogi na w/w odcinku. Objazd został wyznaczony przez

Czytaj więcej ...

Dostawa emulsji asfaltowej dla potrzeb ZDP w Węgrowie

Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania pn. Dostawa emulsji asfaltowej dla potrzeb ZDP w Węgrowie są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania ocds-148610-30e8b323-c586-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1 Numer ogłoszenia BZP Nr referencyjny: 2024/BZP 00094356/01

Czytaj więcej ...
Accessibility