Aktualności

Zamknięcie drogi powiatowej w m. Barchów

Na drodze powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów Wykonawca robót przystępuje do układania ostatniej warstwy konstrukcji jezdni. W związku z powyższym konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka drogi na którym będzie układana warstwa ścieralna

Czytaj więcej ...
Accessibility