Rozbiórka przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 4202W w m. Jasiorówka

 W dniu 25.10.2021 r. wyłączony z ruchu został przejazd kolejowy w poziomie szyn w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4202W Jasiorówka – Brzuza – Sadowne w miejscowości Jasiorówka – przejazd został całkowicie rozebrany. Jednocześnie udostępniony dla ruchu został nowo wybudowany wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 4202W. Wiadukt wybudowany został przez zarządcę sieci kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. – w celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu pojazdów nad linią kolejową E75 Warszawa – Białystok i jednocześnie nad drogą krajową nr 50. Wiadukt  podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno na drodze jak i linii kolejowej. Zapewni także sprawny ruch pojazdów samochodowych z Łochowa do Jasiorówki oraz w odwrotnym kierunku, które nie będą już zmuszone czekać przed opuszczonymi rogatkami przed przejazdem kolejowym czy przejeżdżać przez DK 50. Z kolei pociągi będą mogły swobodnie rozwijać wysokie prędkości na danym odcinku linii kolejowej bez obawy o wtargnięcie samochodu na tory. Ponadto poprawie ulegnie ruch na DK 50 (pod względem bezpieczeństwa i płynności ruchu) w związku z zmniejszeniem się liczby relacji skrętnych na odcinku objętym inwestycją.

Wiadukt został wyposażony w jedną jezdnię w dwóch kierunkach ruchu, chodnik przeznaczony dla ruchu pieszych, system odwodnienia oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W ramach inwestycji wykonano również rondo na skrzyżowaniu obiektu inżynierskiego z ul. Przemysłową w Łochowie.

image_pdfimage_print
Accessibility