Utrudnienia na drodze 4232W w miejscowości Żeleźniki

Stan na dzień 31.05.2022 r.

Wszelkie roboty związane z budową kanalizacji zostały zakończone. Droga jest udostępniona dla pojazdów, a ruch drogowy odbywa się bez zakłóceń i utrudnień. 

Dziękujemy wszystkim za cierpliwość w trakcie prowadzonych robót!

Stan na dzień 17.05.2022 r.

Z przyczyn technologicznych roboty odtworzeniowe oraz zamknięcie drogi powiatowej nr 4232W w m. Żeleźniki przedłuży się o kolejne 2 dni tj. droga będzie nieprzejezdna w dniach 18-19 maja 2022 r.

Odcinek drogi wyłączony z ruchu jak na załączniku do informacji “Stan na dzień 10.05.2022 r.”.

Stan na dzień 10.05.2022 r.

W dniach 12, 13 oraz 16 maja br. będzie zamknięta droga powiatowa nr 4232W Miedzna-Poszewka w miejscowości Żeleźniki. Zamknięcie spowodowane jest odtwarzaniem elementów drogi po wykonanych robotach budowlanych.

Objazd z m. Miedzna do m. Poszewka wyznaczony przez DP4223W Węgrów – Międzyleś oraz DP4231W Miedzna-Tchórzowa (przez m.Tchórzowa).

 Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania oraz zachowanie ostrożności na drodze!

 

Stan na dzień 28.04.2022 r.

W dniach 4-6 maja 2022 r. zostanie zamknięta droga powiatowa nr 4232W Miedzna-Poszewka w miejscowości Żeleźniki (na odcinku od początku miejscowości od strony m. Poszewka ). Zamknięcie związane jest z wykonywaniem prac nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Żeleźniki. Objazd miejsca robót sugerujemy przez miejscowości Węgrów lub Tchórzowa.

 Prosimy o zachowanie czujności na drodze oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

Stan na dzień 25.04.2022 r.

Od dnia 25.04.2022 r. od godz. 16:00 do dnia 26.04.2022 r. do godz. 18:00 zostanie ponownie zamknięta droga powiatowa nr 4232W Miedzna-Poszewka w miejscowości Żeleźniki (na odcinku jak na załączniku mapowym poniżej). Po zakończonych pracach ruch zostanie przywrócony na danym odcinku. Zamknięcie związane jest z kontynuacją prac nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Żeleźniki.

Przypominamy, że w dalszym ciągu występują utrudnienia w postaci odcinkowo sfrezowanej nawierzchni odtworzonej tymczasowo z materiałów sypkich oraz mogą występować lokalne zawężenia jezdni. Prosimy o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu.

Stan na dzień 20.04.2022 r.

W dniu 22.04.2022 r. zamknięta zostanie droga powiatowa nr 4232W Miedzna-Poszewka w miejscowości Żeleźniki (jak na załączniku mapowym poniżej). Zamknięcie spowodowane wykonaniem przejść poprzecznych przez drogę kanalizacji sanitarnej. Proponowany objazd przez miejscowość Tchórzowa lub Węgrów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od dnia 06.09.2021 r. na drodze powiatowej nr 4232W Miedzna-Poszewka rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żeleźniki. Roboty prowadzone będą etapowo, rozpoczną się w miejscowości Żeleźniki i postępować będą w kierunku Miedzny. Prace będą prowadzone na połowie jezdni drogi powiatowej, co wiąże się z zamknięciem całego pasa ruchu w relacji Miedzna – Poszewka. Po każdym wykonanym etapie jezdnia będzie odtwarzana tymczasowo z użyciem sypkich materiałów budowlanych i udostępniana dla ruchu. Końcowy odcinek sieci wykonany będzie w poboczu drogi i czasowo zawężony może pozostać jeden z pasów ruchu. Jednocześnie wykonywane będą przyłącza kanalizacyjne do posesji przebiegające poprzecznie pod całą szerokości jezdni, co może generować dodatkowe utrudnienia na drodze.

Na każdym etapie ruch w obrębie miejsca robót prowadzony będzie wahadłowo.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o ostrożność na drodze oraz stosowanie się do oznakowania miejsca robót.

Poniżej przedstawiamy mapę z odcinkiem drogi objęty robotami związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

image_pdfimage_print
Accessibility