Utrudnienia na drodze powiatowej nr 4233W w miejscowości Wola Orzeszowska

Stan na dzień 06.12.2022 r.

Przebudowa drogi została zakończona. Roboty przeszły pomyślnie odbiór techniczny, a na odcinku drogi zakończyły się wszelkie utrudnienia.

 

Stan na dzień 15.10.2022 r.

Wykonana została stabilizacja gruntu cementem oraz podbudowa z kruszywa. Po drodze został dopuszczony ruch lokalny. W dalszym ciągu na drodze będą występować utrudnienia w ruchu, zawężenia jezdni czy utrudnienia w dostępie do posesji!

 

Stan na dzień 26.09.2022 r.

Prace odbywają się na pozostałych 2 odcinkach remontowanego fragmentu drogi nr 4233W. Objazd odbywa się przez miejscowość Węgrów drogą krajową nr 62 oraz drogą powiatową nr 4219W. 

Prosimy o bezpieczną jazdę!

 

Stan na dzień 10.09.2022 r.

Na drodze powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową drogi. Inwestycja realizowana jest na odcinku od firmy P.W. “WIKRUSZ” do granicy powiatu (jak na załączonej mapie). 

W ramach inwestycji przewidziano :

  • budowę nowej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią asfaltową,
  • budowę chodników,
  • przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
  • remont przepustów wraz odmuleniem rowów,
  • budowę odwodnienia wgłębnego (drenaż),
  • budowę chodników wraz z peronami przystankowymi,
  • wykonanie nowych poboczy,
  • budowę kanału technologicznego,
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Obecnie prace trwają na odcinku ścisłych zabudowań w Woli Orzeszowskiej. Rozebrana została całkowicie nawierzchnia jezdni i rozpoczęto budowę podbudowy drogi. W związku z tym cały odcinek jest wyłączony z ruchu – droga jest nieprzejezdna. Objazd od m. Miedzna do Sokołowa Podlaskiego wyznaczony został drogą powiatową nr 4219W oraz drogą krajową nr 62 przez Węgrów (szczegóły na mapie). Ponadto na odcinku od m. Wola Orzeszowska do m. Ząbków (powiat sokołowski) została częściowo rozebrana (sfrezowana) nawierzchnia jezdni.
Prosimy o stosowanie się do oznakowania miejsca robót i ostrożną jazdę!
image_pdfimage_print
Accessibility