Utrudnienia na drodze powiatowej nr 4244W w miejscowościach Krypy i Karczewiec

Stan na dzień 14.04.2022 r.

Na odcinku drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 697 Liw-Marysin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4243W Czerwonka-Krypy  wprowadzona została jednokierunkowa organizacja ruchu! Wjazd na wskazany odcinek drogi możliwy jest tylko od drogi wojewódzkiej. Od strony m. Krypy nie ma możliwości przejazdu do Karczewca. Objazd dla pojazdów wyznaczony został przez miejscowość Strupiechów.

Na pozostałym odcinku od skrzyżowania DP4243W w kierunku Wierzbna prowadzone są prace związane z budową chodników i zjazdów w związku z czym mogą występować również dodatkowe utrudnienia np. w postaci lokalnych zawężeń jezdni. 

Prosimy o ostrożność i stosowanie się do oznakowania miejsca robót!

Stan na dzień 07.03.2022 r.

Trwają prace nad budową chodnika przy jezdni. Układane są krawężniki i obrzeża oraz przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię z kostki. Rozebrana została część krawędzi jezdni po stronie powstającego chodnika. 

Występują znaczne utrudnienia w ruchu w związku z ograniczoną szerokością pasów ruchu. Prosimy o ostrożność, a w miarę możliwości prosimy o omijanie miejsca prac.

Stan na dzień 17.02.2022 r.

Na drodze powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec  rozpoczęły się roboty drogowe związane z rozbudową drogi na odcinku Krypy – Karczewiec. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze tj.: zebranie humusu, wycinka drzew, karczowanie krzewów oraz budowa kanału technologicznego w poboczu drogi.

Na odcinku mogą występować znaczne utrudnienia w postaci jednostronnego zawężenia skrajni drogowej (jezdni) czy zamknięcia pobocza dla ruchu pieszych.

Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności na drodze.

Poniżej przedstawiamy mapę z zaznaczonym zakresem inwestycji.

image_pdfimage_print
Accessibility