Procedury, wnioski

1. Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym (sieci, przyłącza):

2. Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym:

3. Lokalizacja lub przebudowa zjazdu z drogi powiatowej:

4. Zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót niezwiązanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym (np. budowa/przebudowa zjazdu, usunięcie drzewa, itp.):

Accessibility