Utrudnienia na drogach powiatowych

Zamknięcie DP4239W!

Stan na dzień 14.05.2024 r. W dniu 15.05.2024 r. zostanie otwarty odcinek drogi powiatowej DP4239W Wola Korytnicka – Korytnica Od dnia 20.05.2024 zamknięta zostanie droga powiatowa nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica na odcinku

Czytaj więcej ...

Zamknięcie DP4229W Węgrów – Ruchna!

Od dnia 14.03.2024 r. zamknięta zostanie droga powiatowa nr 4229W Węgrów – Ruchna – (granica powiatu) Rozbity Kamień na odcinku Węgrów – Ruchna. Zamknięcie związane jest przebudową drogi na w/w odcinku. Objazd został wyznaczony przez

Czytaj więcej ...

Zamknięcie drogi powiatowej w m. Barchów

Na drodze powiatowej nr 4201W w miejscowości Barchów Wykonawca robót przystępuje do układania ostatniej warstwy konstrukcji jezdni. W związku z powyższym konieczne jest wyłączenie z ruchu odcinka drogi na którym będzie układana warstwa ścieralna

Czytaj więcej ...

Zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zieleniec

W związku z koniecznością natychmiastowego przeprowadzenia robót naprawczych na linii kolejowej E-75 Warszawa – Białystok w dniach od 16-28 sierpnia br. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek –

Czytaj więcej ...
Accessibility