Zamknięcie skrzyżowania ulic Polnej i Żeromskiego w Węgrowie

 Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Polnej i Podlaskiej w Węgrowie wykonawca robót przystępuje do budowy ronda, w związku z czym od 24.05.2021 r. do odwołania zostanie zamknięta część skrzyżowania. Ruch pojazdów będzie odbywał się wyłącznie w relacji ul.Podlaska – ul. Żeromskiego (w kierunku miejscowości Krypy) po wyznaczonej drodze tymczasowej. Ruch w pozostałych relacjach będzie niemożliwy. Objazd od ulicy Polnej do ulicy Żeromskiego zostanie wyznaczony po następującej trasie: ul. Wieniawskiego, ul. Gdańska, ul. Rzemieślnicza, ul. Żeromskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Przemysłowa, ul. Podlaska (zgodnie z mapą przedstawioną poniżej). 

Ruch pieszych i rowerzystów w obrębie robót także będzie ograniczony. Rozebrana została część chodnika obok targowiska miejskiego, a ruch pieszych na skrzyżowaniu odbywa się od strony ul.Polnej. Istniejące przejścia dla pieszych zostały tymczasowo przeniesione w nowe lokalizacje.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsca robót oraz stosowanie się do oznakowania miejsca robót.

 

image_pdfimage_print
Accessibility