Zamknięcie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4248W w m. Wyszków

Stan na dzień 03.02.2023 r.

W dniu dzisiejszym przywrócony został ruch na zamkniętych obiektach mostowych w miejscowości Wyszków! 

Na odcinku objętym naprawą wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz występuje zawężenie jezdni w miejscu naprawionego uszkodzenia mostu (w osi jezdni).

Dziękujemy za cierpliwość oraz prosimy o ostrożność na drodze!

Stan na dzień 27.01.2023 r.

W dniu dzisiejszym przystąpiliśmy do naprawy uszkodzonej konstrukcji mostu. Ze względów technologicznych – zapewnienie wymaganej nośności elementu naprawianego (wiązanie betonu) – wymaga to czasu. Przewidywany okres naprawy i przywrócenia ruchu to około 2 tygodnie.  

Stan na dzień 26.01.2023 r.

W związku z awarią obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz powstaniem zagrożenia w ruchu drogowym od dnia dzisiejszego (26.01.2023 r.) do odwołania zostaje zamknięty odcinek drogi Ziomaki-Wyszków! 

Prosimy o zastosowanie się do znaków oraz nie wjeżdżanie na obiekt mostowy z powodu możliwego zagrożenia zdrowia lub życia uczestników ruchu drogowego!

image_pdfimage_print
Accessibility