Apel do kierowców i innych uczestników ruchu drogowego

 W związku z trwającym okresem zimowym na drogach powiatowych pojawiły się pojazdy zimowego utrzymania dróg służące do zwalczania śliskości na drogach m. in. pługopiaskarki. Pojazdy usuwają śnieg z dróg i chodników, a także poprzez rozsypywanie materiałów uszorstniających na drodze  zwiększają przyczepność kół pojazdów do jezdni.  Odśnieżanie oraz obsypywanie dróg odbywa się zgodnie ze standardami nr 4 i 5 zimowego utrzymania dróg – szczegóły w załączniku poniżej. Dzięki temu na drogach zwiększa się poziom bezpieczeństwa oraz zachowuje się płynność ruchu. Pojazdy są odpowiednio oznakowane oraz wyposażone są w pomarańczowe światła ostrzegawcze. Jednakże sprzęt jest o ponadnormatywnej szerokości i zajmuje znaczną część jezdni oraz porusza się powoli (ok. 40-60 km/h). 

W celu ułatwienia pracy kierowcom, sprawnego i lepszego odśnieżania dróg oraz dla własnego bezpieczeństwa prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego – zarówno pieszych oraz kierowców pojazdów kołowych – o zachowanie ostrożności na drogach oraz stosowanie się do następujących zasad:

  •  nie zajeżdżaj drogi i nie wymuszaj nagłego hamowania na pojazdach zimowego utrzymania dróg (PZUD);
  •  jeśli nie masz miejsca i możliwości nie wyprzedzaj PZUD;
  • zachowaj odpowiednią odległość od PZUD;
  • nie pozostawiaj pojazdów na jezdni/chodniku oraz nie zawężaj ich (szczególnie dwustronnie) w jakikolwiek inny sposób utrudniający przejazd PZUD oraz prawidłowe odśnieżenie drogi;
  • gdy to możliwe przy wymijaniu PZUD zjedź na pobocze i pozwól swobodnie przejechać pojazdom służ drogowych – nie wymuszaj zjeżdżania pojazdów w kierunku rowów;
  • jeśli masz możliwość ustąp pierwszeństwa PZUD;
  • nie wyrzucaj śniegu z posesji na drogę;
  • usuwaj śnieg z pojazdów, którymi wyjeżdżasz na drogę.

 

Pamiętaj, że utrudnianie pracy pracownikom obsługującym pojazdy do zimowego utrzymania dróg może doprowadzić do zdarzenia drogowego i zagrożenia zdrowia, a nawet życia pracowników oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy o cierpliwość i uważną jazdą oraz zdjęcie nogi z gazu! Jeśli możesz wyjedź odpowiednio wcześniej do swojego celu podróży.

 

Załączniki:

1. Standardy utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Węgrowskim

image_pdfimage_print
Accessibility