1

Zakup paliwa płynnego oraz gazu w butlach 11 kg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie


SIWZ


Załącznik nr 1 do SIWZ


Załączniki oświadczenia nr 2 – 5


Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o aktualności informacji


Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy cz. I


Załącznik nr 8 do SIWZ – projekt umowy cz. II


Załącznik nr 9 do SIWZ


Załącznik nr 10 do SIWZ


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty